Llicència Google Workspace Educació

Llicència Google Workspace Educació

Nomes vàlida per dispositius Chromebook.

En dispositius Windows o amb un Chrome OS no es vàlida.

No es podrà tornar l'import.

Google