Soci AMPA Institut Collbató

Per poder adquirí el portàtil es te que ser soci de l'AMPA, la quota es podrà abonar aquí si no s'ha fet amb la compra de llibres a través de IDDINK.

Quota per alumne.

En cas d'haver gestionat la quota a traves de IDDINK, cal adjuntar comprovant a comandes@tecnofis.cat

– Poder comprar els llibres a través de l'empresa IDDINK amb descomptes a les famílies i servei ECO-BOOK (reutilització). Us estalviareu diners.
– Gestió de la compra dels Chromebooks (ordinador portàtil) necessaris pel curs de 1er d'ESO.
– Gestió de reparació dels Chromebooks i servei de substitució durant el període de reparació perquè els alumnes no perdin el fil del curs (només per alumnes que adquireixin el Chromebook a l'AMPA)
– Xerrades gratuïtes tant a les famílies com als alumnes de diversos temes de l'actualitat (per exemple com utilitzar adequadament les noves tecnologies, …......) Aquestes xerrades les fan ponents professionals de la matèria.
– Proporciona els premis de St. Jordi que organitzen tots els cursos.
– Organitza la festa de Fi de Curs i el comiat dels alumnes de 4rt d'ESO
– Disposes d'una Associació que t'escolta i et representa davant l'Institut. Les teves opinions les canalitzen cap a l'equip directiu del centre.
– L'AMPA té representació en el Consell Escolar

Soci